TOKİ TURKUAZ VADİSİ Teslim Tarihleri

Toki tarafından yapılan Ankara Turkuaz Vadisi Projesi teslim işlemleri ile ilgili bilgilendirme:

"Ankara Turkuaz Vadisi Projesi kapsamında yer alan 4856 adet konutun teslimleri 24 Ağustos – 22 Aralık 2009 tarihlerinde ekte yer alan Konut Teslim Programına göre gerçekleştirilecektir.
Bu çerçevede ;
- Konut teslimleri, İdaremiz tarafından hazırlanan “Konut Teslim Programı” çerçevesinde Projenin müşavir firması olan Yüksel Proje Uluslar arası A.Ş. firması aracılığı ile gerçekleştirilecektir.
- Konut teslim işlemleri çerçevesinde, alıcılara, T.C.Ziraat Bankası A.Ş. Bilkent Şubesi tarafından teslim işlemleri ile ilgili bilgi verilecektir.
- Konut teslimleri Ankara Turkuaz Vadisi Şantiyesinde yapılacaktır. Konut alıcıları konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi imkanları ile Şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09:00’da başlanacaktır.
- Kendisine bildirilen günden başka bir günde konut teslimi için başvuruda bulunan konut alıcılarının işlemleri, geldikleri gün için belirlenmiş konut alıcılarının işlemleri tamamlandıktan sonra yapılabilecektir.
- Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hükümleri gereği konutun sigorta ve DASK işlemleri Bankaca yapılacak ve bedelleri, KDV ile birlikte tahsil edilecektir.
- 3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle Katma Değer Vergisi doğduğundan, alıcılar tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Bilkent Şubesi’ne KDV tutarı ödenecek ve ödeme dekontu/faturanın bir örneği konut teslim anında Müşavir firmaya alıcılar tarafından ibraz
edilecektir. Bankaca yapılacak KDV tahsilatlarının belli bir düzen içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere konut alıcıları teslim tarihinden 1 gün önce aynı saattte ilgili Banka şubesine davet edilecektir. KDV bedelinin yatırıldığına dair belge veya dekont ibraz edilmeden kesinlikle teslim işlemi gerçekleştirilmeyecektir.
- Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:
- Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı),
- Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin haksahibinde bulunan nüshası,
- Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,
- KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura.
- Belgeler eksiksiz ise, konut alıcılarına Müteahhit firma tarafından
“Konut Teslim Tutanağı” ile Müşavir firma tarafından mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” imzalatılacaktır.
Taksitleri durdurulan alıcılar, konutlarını teslim alıp almamasına bakılmaksızın ilan edilen teslim programına göre takip eden ilk ay taksit ödemesine başlayacaktır.
Dönem artışı ise Ocak 2010 tarihinde başlayacaktır."

Teslim programı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

Bu Siteyi Paylaşın: